Gemeente Dagboek

2019 Almanak Elektronies


Aktiwiteite vir Februarie 2019
1 Vr.
2 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms 11:30 Simunye ku Jesu
3 So. 08:30 Erediens - Sinodale Kollekte: Jeugwerk
4 Ma.
5 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
6 Wo.
7 Do. Selgroepe
8 Vr.
9 Sa. 09:00 Vrouediens Kenmekaar    11:30 Simunye ku Jesu
10 So. 08:30 Erediens - Biddag vir Opvoeding en Onderwys
11 Ma.
12 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
13 Wo. 18:00 Finansies en Kerkraadsvergadering
14 Do. Selgroepe
15 Vr.
16 Sa. 6:30 Manne Byeenkoms 11:30 Simunye ku Jesu
17 So. 08:30 Erediens - Nagmaal  - Gemeentebraai na afloop van Nagmaal
18 Ma.
19 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
20 Wo.
21 Do. Selgroepe
22 Vr.
23 Sa. 11:30 Simunye ku Jesu
24 So. 08:30 Erediens -
25 Ma. 18:00 Week van Toewyding
26 Di. 09:00 Dames Bybelstudie    18:00 Week van Toewyding
27 Wo. 18:00 Week van Toewyding
28 Do. 18:00 - Coffee & Grace


Aktiwiteite vir Maart 2019
1 Vr. Wêreldbiddag vir vroue.    18:30 Daniël Gesins Konferensie
2 Sa. Wêreldbiddag vir mans. 08:00 Daniël Gesins Konferensie
3 So. 08:30 Erediens - Lydensweke begin
Sinodale Kollekte: Tuinsig
4 Ma.
5 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
6 Wo. Aswoensdag
7 Do. Selgroepe
8 Vr.
9 Sa. 11:30 Simunye ku Jesu
10 So. 08:30 Erediens - Gesinsdiens
 Sinodale Kollekte: Gemeente Bystandsfonds
11 Ma.
12 Di. 09:00 Dames Bybelstudie     10:00 Ring Dagbestuur
13 Wo.
14 Do. 09:00 Ringsretraite Paradise Valley       Selgroepe
15 Vr. SKOLE SLUIT
16 Sa. 6:30 Manne Byeenkoms
17 So. 08:30 Erediens
18 Ma.
19 Di.
20 Wo.
21 Do. Menseregtedag
22 Vr.
23 Sa.
24 So. 08:30 Erediens 
25 Ma.
26 Di.
27 Wo.
28 Do.
29 Vr.
30 Sa.
31 So.08:30 Erediens