Gemeente Dagboek


Aktiwiteite vir November 2018
1 Do. 09:00 Retraite by Paradise Valley, Pinetown
Selgroepe
2 Vr.
3 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
4 So. 08:30 Erediens
5 Ma.
6 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
18:00 In Pag
7 Wo. 18:00 Finansies vergadering
8 Do. Selgroepe
9 Vr.
10 Sa. 09:00 Vrouediens Afsluiting
11:00 Simunye ku Jesu
11 So. Nagmaal
Broodbreek Ete na Nagmaal
Tuinsig Tee - Tuinsig Tehuis vir Bejaardes.
12 Ma.
13 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
14 Wo.
15 Do. Selgroepe
16 Vr.
17 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
18 So. Biddag vir Beskermingsdienste
19 Ma.
20 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
18:00 In Pag
21 Wo. 18:00 Kerkraadsvergadering
22 Do. Selgroepe
23 Vr.
24 Sa. 11:30 Simunye ku Jesu
25 So. Biddag vir Wêreldvigsdag
Kerssangdiens
26 Ma.
27 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
28 Wo.
29 Do. 18:00 - Coffee & Grace
30 Vr.
Aktiwiteite vir Desember 2018
1 Sa. Wêreldvigsdag
06:30 Manne Byeenkoms
2 So. 08:30 Erediens - Kategese Afsluiting
Gesinsdiens
3 Ma.
4 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
18:00 In Pag
5 Wo.
6 Do. Selgroepe
7 Vr.
8 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
9 So. 08:30 Erediens
10 Ma.
11 Di.
12 Wo. SKOLE SLUIT
13 Do.
14 Vr.
15 Sa.
16 So. 08:30 Erediens - VERSOENINGSDAG
17 Ma. VAKANSIEDAG
18 Di.
19 Wo.
20 Do.
21 Vr.
22 Sa.
23 So. 08:30 Erediens
24 Ma.
25 Di. KERSDAG
07:00 Kersdiens
08:30 Kersdiens
26 Wo. WELWILLENDHEIDSDAG
27 Do.
28 Vr.
29 Sa.
30 So. 08:30 Erediens
31 Ma. 18:00 Oujaarsdiens