Gemeente Dagboek

2019 Almanak Elektronies


Aktiwiteite vir Julie 2019
1 Ma.
2 Di.
3 Wo.
4 Do.
5 Vr.
6 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
7 So. 08:30 Erediens
8 Ma.
9 Di. SKOLE OPEN
09:00 Dames Bybelstudie
10 Wo.
11 Do. 09:00 Ringsretraite Paradise Valley
Selgroepe
12 Vr.
13 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
14 So. 08:30 Erediens
15 Ma.
16 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
17 Wo.
18 Do. Selgroepe
19 Vr.
20 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
21 So. 08:30 Erediens
Jeugvergadering
22 Ma.
23 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
24 Wo. 18:00 Evangelisasie en Sending Vergadering
25 Do. Selgroepe
26 Vr.
27 Sa.11:30 Simunye ku Jesu
28 So.08:30 Erediens
Sinodale kollekte: Bybelmedia
29 Ma.
30 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
31 Wo.


Aktiwiteite vir Augustus 2019
1 Do. Selgroepe
2 Vr.
3 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
09:00 Dames Ontbyt
11:30 Simunye ku Jesu
4 So. 08:30 Erediens
Sinodale kollekte:  Radio Kansel
5 Ma.
6 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
7 Wo.
8 Do. Selgroepe
9 Vr. Nasionale Vrouedag
10 Sa. 11:30 Simunye ku Jesu
11 So. 08:30 Erediens
12 Ma.
13 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
14 Wo.
15 Do. Selgroepe
16 Vr.
17 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
18 So. 08:30 Erediens
19 Ma.
20 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
21 Wo.
22 Do. 09:00 Ringsitting Paradise Valley
Selgroepe
23 Vr.
24 Sa.11:30 Simunye ku Jesu
25 So.08:30 Erediens
Bybelsondag
Sinodale kollekte: Bybelgenootskap
26 Ma.
27 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
28 Wo.18:00 Finansies en Kerkraadsvergadering
29 Do.Selgroepe
30 Vr.
31 Sa.11:30 Simunye ku Jesu