Gemeente Dagboek

2019 Almanak Elektronies
Aktiwiteite vir September 2019
1 So. 08:30 Erediens - Nasionale Biddag vir Dowes
Sinodale Kollekte: Nasionale Instituut vir Dowes
2 Ma.
3 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
4 Wo.
5 Do. Selgroepe
6 Vr. 18:00 Nico Strydom
7 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
8 So. 08:30 Erediens - Leprosiedag Toerustingsondag
Sinodale kollekte: Transoranje Instituut
9 Ma.
10 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
11 Wo.
12 Do. Selgroepe
13 Vr.
14 Sa. 11:30 Simunye ku Jesu
15 So. 08:30 Erediens -  Gesinsdiens
Sinodale Kollekte: Vuleka Skool vir Blindes
16 Ma.
17 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
18 Wo.
19 Do. Selgroepe
20 Vr.Skole Sluit
21 Sa.06:30 Manne Byeenkoms
22 So.08:30 Erediens
23 Ma.
24 Di.ERFENISDAG
25 Wo.
26 Do.
27 Vr.
28 Sa.
29 So.08:30 Erediens
30 Ma.

Aktiwiteite vir Oktober 2019
1 Di.Skole Open
09:00 Dames Bybelstudie
2 Wo.
3 Do. Selgroepe
4 Vr.
5 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
6 So. 08:30 Erediens - Biddag vir Bejaardes
Bediening aan die Jode
Algemene Sinode - Benoni - 6 tot 11 Oktober
7 Ma.
8 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
9 Wo.
10 Do. Selgroepe
11 Vr.
12 Sa. 11:30 Simunye ku Jesu
13 So. 08:30 Erediens
Jeugvergadering
14 Ma.
15 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
16 Wo.
17 Do. Selgroepe
18 Vr.
19 Sa. 06:30 Manne Byeenkoms
11:30 Simunye ku Jesu
20 So. 08:30 Erediens - Biddag vir Gesondheidsdienste
Sinodale Kollekte: Tuinsig
21 Ma.
22 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
23 Wo. 18:00 Evangelisasie en Sending Vergadering
24 Do. Selgroepe
25 Vr.Basaar
26 Sa.11:30 Simunye ku Jesu
27 So.08:30 Erediens - Hervormingsfees
Sinodale Kollekte: Gemeente Bystandsfonds
Belydenisaflegging
28 Ma.
29 Di. 09:00 Dames Bybelstudie
30 Wo.
31 Do.Selgroepe